Plaatselijk Belang Den Nul – Fortmond – Duur

Bestuursleden

Het bestuur van Plaatselijk Belang Den Nul – Fortmond – Duur bestaat uit:

Voorzitter:             Ferry Vogtschmidt         tel.: 769025

2e Voorzitter:       Patrick Brinkhof             tel.: 560647

Secretaris:            Thea Bouwmeester         tel.: 563397

Penningmeester: Hugo Ankersmit

Bestuurslid:          Hans Lagcher                Hans.Lagcher@live.nl

Bestuurslid:          Kees Veenenbos

Bestuurslid:          Elise Brinkert

Vragen van leden aan B&W november 2020