Plaatselijk Belang Den Nul – Fortmond – Duur

Bestuursleden

Het bestuur van Plaatselijk Belang Den Nul – Fortmond – Duur bestaat uit:

Voorzitter:             Ferry Vogtschmidt         tel.: 769025

2e Voorzitter:        Patrick Brinkhof             tel.: 560647

Secretaris:            Thea Bouwmeester       tel.: 563397

Penningmeester:  Vacant

Bestuurslid:          Hans Lagcher                Hans.Lagcher@live.nl

Bestuurslid:          Jos Holterman               tel.: 562338

Bestuurslid:          Vacant