Plaatselijk Belang Den Nul – Fortmond – Duur

Bestuursleden

Het bestuur van Plaatselijk Belang Den Nul – Fortmond – Duur bestaat uit:

Voorzitter:            vacant

2e Voorzitter:       Patrick Brinkhof           tel.: 560647

Secretaris:           Thea Bouwmeester     tel.: 563397

Penningmeester:  Erika Meulenbroek     tel.: 563318

Bestuurslid:          Hans Lagcher             Hans.Lagcher@live.nl

Bestuurslid:          Jos Holterman            tel.: 562338

Bestuurslid:          Ferry Vogtschmidt      tel.: 769025

Jaarvergadering

Dinsdag 1 oktober vindt het kernenbezoek door het college plaats met aansluitend de jaarvergadering Bij Ripperda om 20.00 uur