Plaatselijk Belang Den Nul – Fortmond – Duur

Bestuursleden

Het bestuur van Plaatselijk Belang Den Nul – Fortmond – Duur bestaat uit:

Voorzitter:            vacant

2e Voorzitter:       Patrick Brinkhof           tel.: 560647

Secretaris:           Thea Bouwmeester     tel.: 563397

Penningmeester:  Erika Meulenbroek     tel.: 563318

Bestuurslid:          Hans Lagcher             tel.: 600105

Bestuurslid:          Jos Holterman            tel.: 562338

Bestuurslid:          Ferry Vogtschmidt      tel: 769025

Schoonmaakactie 2019

De eerste schoonmaakactie van dit jaar was op 13 april. De eerstvolgende schoonmaakactie is op zaterdag 18 mei a.s.

We verzamelen om 9.00 uur bij het buurthuis.

Om 12.00 uur is er dan voor iedereen koffie met een broodje.

Komt u ook?