Plaatselijk Belang Den Nul – Fortmond – Duur

Bestuursleden

Het bestuur van Plaatselijk Belang Den Nul – Fortmond – Duur bestaat uit:

Voorzitter:            vacant

2e Voorzitter:       Patrick Brinkhof           tel.: 560647

Secretaris:           Thea Bouwmeester     tel.: 563397

Penningmeester:  Erika Meulenbroek     tel.: 563318

Bestuurslid:          Hans Lagcher             Hans.Lagcher@live.nl

Bestuurslid:          Jos Holterman            tel.: 562338

Bestuurslid:          Ferry Vogtschmidt      tel.: 769025

Schoonmaakactie 2019

We hebben al weer twee schoonmaakacties gehad dit jaar de eerstvolgende schoonmaakactie is op zaterdag 7 september a.s.

Komt  u ook? Samen zorgen we voor een mooi en schoon Den Nul.

We verzamelen om 9.00 uur bij het buurthuis.

Om 12.00 uur is er dan voor iedereen koffie met een broodje.

 

Jaarvergadering

Op dinsdag 1 oktober vindt het kernenbezoek door het college plaats met aansluitend de jaarvergadering Bij Ripperda om 20.00 uur