Plaatselijk Belang Den Nul – Fortmond – Duur

Lid worden

Plaatselijk Belang Den Nul- Fortmond- Duur stelt zich ten doel de belangen van de  inwoners van Den Nul, Fortmond en Duur te behartigen en een brug te slaan tussen de verschillende overheidsinstanties en de (individuele) burgers, waarbij het plaatselijk belang voorop staat.

Draag ook uw steentje bij door onze buurtschap leefbaar en vitaal te houden door lid te worden van het Plaatselijk Belang.

Het lidmaatschap kost slechts  5 euro per jaar. Stuur een mailtje naar plaatselijkbelang@live.nl of neem contact op met één van de bestuursleden. Ook is het mogelijk om een Machtigingsformulier te downloaden en in te leveren bij Beltenweg 22, 8121 ET Olst of te mailen naar plaatselijkbelang@live.nl.

 

 

Schoonmaakactie 2019

We hebben al weer twee schoonmaakacties gehad dit jaar de eerstvolgende schoonmaakactie is op zaterdag 7 september a.s.

Komt  u ook? Samen zorgen we voor een mooi en schoon Den Nul.

We verzamelen om 9.00 uur bij het buurthuis.

Om 12.00 uur is er dan voor iedereen koffie met een broodje.

 

Jaarvergadering

Op dinsdag 1 oktober vindt het kernenbezoek door het college plaats met aansluitend de jaarvergadering Bij Ripperda om 20.00 uur