Plaatselijk Belang Den Nul – Fortmond – Duur

Schoonmaakactie

 

Op zaterdag 18 mei jl. vond voor de 2e keer van  dit jaar weer een opruimactie plaats op Den Nul.

Er hielpen volwassenen en kinderen met het onkruid verwijderen en zwerfafval opruimen.

Ook zijn de leerlingen van de Holsthoek bezig geweest met schoonmaken en opruimen van zwerfafval op en rond het schoolplein.

Na afloop van de schoonmaakactie hebben we weer gezamenlijk genoten van koffie met heerlijk belegde broodjes.

Den Nul ligt er weer mooi en schoon bij!

Belangrijk: Om Den Nul blijvend schoon te houden, zijn we AFHANKELIJK VAN VRIJWILLGERS. Zonder hen lukt het niet!

Dus draag ook uw steentje bij aan een schoon Den Nul. Kom ons helpen als er een opruimactie is.
Het is gezellig, je bent bezig, en Plaatselijk Belang zorgt voor de koffie en een broodje.
Wij houden u op de hoogte via een flyer die huis aan huis wordt bezorgd en via de krant/Huis aan Huis Reklamix.

Schoonmaakactie 2019

We hebben al weer twee schoonmaakacties gehad dit jaar de eerstvolgende schoonmaakactie is op zaterdag 7 september a.s.

Komt  u ook? Samen zorgen we voor een mooi en schoon Den Nul.

We verzamelen om 9.00 uur bij het buurthuis.

Om 12.00 uur is er dan voor iedereen koffie met een broodje.

 

Jaarvergadering

Op dinsdag 1 oktober vindt het kernenbezoek door het college plaats met aansluitend de jaarvergadering Bij Ripperda om 20.00 uur