Plaatselijk Belang Den Nul – Fortmond – Duur

Windmolens op Den Nul?

Den Nul is een van de vijf zoekgebieden van de gemeente Olst Wijhe om windmolens te plaatsen. Iedereen heeft gelegenheid gehad om een zienswijze in te dienen en in te spreken bij de gemeenteraad. De gemeenteraad behandeld de ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie (voorheen Energievisie) en één deze maanden zal er een besluit genomen worden over het wel of niet vaststellen van de visie.

De Ruimtelijke visie Duurzame Energie en bijbehorende stukken vindt u op  www.olst-wijhe.nl/energievisie

Hieronder de presentatie zoals deze door de gemeente gegeven is in het buurthuis Den Nul.

Gemeente presentatie duurzame energie Olst Wijhe 16 april 2018 in Buurthuis Den Nul

Voor het laatste nieuws verwijzen we u naar de energievisie site van de gemeente. Deze vind u hier.

Wilt u de visualisatiefilmpjes van de windmolens zien? Klik dan op bijgaande link Belangrijkste uitkomsten MER Energievisie gepresenteerd  en scrol naar benden om bij de visualisatiefilmpjes van 120 meter en 160 meter te komen.

Ook zijn op deze pagina een aantal bijlagen te zien, o.a. over het geluid en over de slagschaduw en visualisatiepunten.

In 2020 Geen Jaarvergadering

Door het Coronavirus is er in 2020 GEEN jaarvergadering van Plaatselijk Belang Den Nul-Fortmond-Duur