Plaatselijk Belang Den Nul – Fortmond – Duur

Windmolens op Den Nul?

Den Nul is een van de drie zoekgebieden van de gemeente Olst Wijhe om windmolens te plaatsen. De gemeente heeft op 7 juni 2019 de ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie (voorheen Energievisie) ter inzage gelegd. Tot 18 juli 2019 kunt u op dit plan reageren.

De ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van donderdag 6 juni tot donderdag 18 juli 2019 bij de centrale balie van het gemeentehuis in Wijhe en op de leestafel in de hal van het Holstohus in Olst. U vindt de ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie en bijbehorende stukken op www.olst-wijhe.nl/energievisie

Hieronder de presentatie zoals deze door de gemeente gegeven is in het buurthuis Den Nul.

Gemeente presentatie duurzame energie Olst Wijhe 16 april 2018 in Buurthuis Den Nul

Voor het laatste nieuws verwijzen we u naar de energievisie site van de gemeente. Deze vind u hier.

Wilt u de visualisatiefilmpjes van de windmolens zien? Klik dan op bijgaande link Belangrijkste uitkomsten MER Energievisie gepresenteerd  en scrol naar benden om bij de visualisatiefilmpjes van 120 meter en 160 meter te komen.

Ook zijn op deze pagina een aantal bijlagen te zien, o.a. over het geluid en over de slagschaduw en visualisatiepunten.

Schoonmaakactie 2019

We hebben al weer twee schoonmaakacties gehad dit jaar de eerstvolgende schoonmaakactie is op zaterdag 6 juli a.s.

Komt  u ook? Samen zorgen we voor een mooi en schoon Den Nul.

We verzamelen om 9.00 uur bij het buurthuis.

Om 12.00 uur is er dan voor iedereen koffie met een broodje.

 

Jaarvergadering

Op dinsdag 1 oktober vindt het kernenbezoek door het college plaats met aansluitend de jaarvergadering Bij Ripperda.