Aanpassing Rijksstraatweg

De provincie vraagt uw mening! Hoe u moet reageren leest u hieronder.
Laat u mening horen!!

Inwoners van Den Nul kunnen tot en met vrijdag 13 augustus via de website van de provincie reageren op drie mogelijke varianten. Op maandag 12 en 19 juli tussen 19.30 en 20.30 uur is het mogelijk om per telefoon hulp of een toelichting te krijgen van de omgevingsmanager (Bart Treurniet, 06-82752080. De provincie Overijssel beslist aan het einde van de zomer welke inrichting de Rijksstraatweg krijgt. In het najaar volgt nog een officiële inspraakprocedure.

De 3 varianten

Er is ruimte om in Den Nul fietspaden langs de N337 aan te leggen die los liggen van de rijbaan. In één van de varianten wordt een fietspad voorgesteld voor gebruik in twee richtingen. Een andere variant gaat uit van twee losliggende fietspaden waarop gefietst wordt in één richting. De derde variant richt zich op de huidige situatie, waarbij de fietsstroken op de rijbaan liggen. De drie inrichtingsvarianten zijn tot stand gekomen door inbreng van Plaatselijk Belang Den Nul-Fortmond-Duur en door inwoners.

Kijk voor meer informatie en om te reageren op www.overijssel.nl/n337dennul 
https://www.instagram.com/p/CRPQgb9NuE2/?utm_medium=share_sheet