Zonneveld Holstweg

Enige tijd geleden heeft de gemeente Olst-Wijhe aanwonende en Plaatselijk Belang geïnformeerd over plannen voor een zonneveld aan de Holstweg.

De firma Chint Solar wil een vergunning aanvragen om een zonneveld te bouwen. De gemeenteraad zal moeten besluiten over goedkeuring van deze vergunning. Hierbij toetst de gemeenteraad of de aanvraag voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie. Een onderdeel hierbij is het rapport dat de Omgeving Advies Raad (OAR) gaat opleveren over hoe de aanvraag tot stand gekomen is.

Voor diverse belanghebbende zoals de grondeigenaar, de ontwikkelaar, Energie Coöperatie Goed Veur Mekare, de gemeente en ook Plaatselijk Belang is er de mogelijkheid deel te nemen aan deze OAR. Hier neemt Plaatselijk Belang aan deel met het doel om het proces te volgen en bewoners van Den Nul, Fortmond en Duur te kunnen informeren. Plaatselijk Belang is dus geen voor óf tegenstander van het zonnepark.

Direct aanwonende is gevraagd deel te nemen aan een bewonersoverleg. Een afvaardiging van het bewonersoverleg neemt ook deel in de OAR zodat ook de mening van direct aanwonende in het rapport van de OAR komt.

Hieronder een PowerPoint presentatie zoals deze gebruikt is in de OAR. De PowerPoint is in opdracht gemaakt van, en beschikbaar gesteld door de firma Chint Solar. De Inhoud van de presentatie is onder verantwoording van de firma Chint Solar samengesteld.