Lid worden

Plaatselijk Belang Den Nul- Fortmond- Duur stelt zich ten doel de belangen van de  inwoners van Den Nul, Fortmond en Duur te behartigen en een brug te slaan tussen de verschillende overheidsinstanties en de (individuele) burgers, waarbij het plaatselijk belang voorop staat.

Draag ook uw steentje bij door onze buurtschap leefbaar en vitaal te houden door lid te worden van het Plaatselijk Belang.

Het lidmaatschap kost slechts  5 euro per jaar. Stuur een mailtje naar plaatselijkbelang@live.nl of neem contact op met één van de bestuursleden. Ook is het mogelijk om een Machtigingsformulier te downloaden en in te leveren bij Beltenweg 22, 8121 ET Olst of te mailen naar plaatselijkbelang@live.nl.