BuurtWhatsApp

Whats-app inzetten voor buurtpreventie

Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. En dus zorgen bewoners, politie en gemeente er samen voor, dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde) worden bestreden.

Whatsapp preventie is een moderne digitale vorm van buurtpreventie. Gebruikers kunnen met WhatsApp gratis met elkaar berichten uitwisselen en bestanden delen. Er zijn inmiddels steeds meer WhatsApp groepen die op lokale schaal een buurt veiliger proberen te maken. Er kunnen maximaal 250 mensen deelnemen aan zo’n groep. Het grote voordeel van WhatsApp is dat je elkaar snel een berichtje kunt sturen en elkaar eventueel kunt waarschuwen”. Een bijkomend voordeel is dat het tegelijkertijd leidt tot zeer intensieve sociale contacten. WhatsApp is een veel krachtiger middel dan de buurtpreventie-oude stijl’, waarbij mensen op straat surveilleerden. ‘Iemand kan heel snel een heel grote groep mensen inseinen, en eventueel ook foto’s meesturen.’

Voorbeeld

Vorige week liet ik rond de lunch de hond uit en zag in de verte drie jongens door de heg uit een tuin komen. Dankzij mijn melding werden zij op afstand in de buurt in de gaten gehouden. Als zulke jongens ergens een hekel aan hebben, dan is dat het.  Ook werd direct de politie gebeld..

Een groep maken

 • Wanneer je een groep maakt, word je de eigenaar van de groep en heb je het beheer over wie lid kan worden van de groep.
 •  Meer informatie over whatsApp groepen kun je vinden op:http://www.whatsapp.com

Deelnemers aan een groep moeten zich bewust zijn van het doel en de spelregels die voor een groep gelden. Geef bij de groepsomschrijving duidelijk aan wat men mag verwachten en ook waarvoor de groep niet bedoeld is.

Voorbeeld van Spelregels voor de buurt of ondernemersgroep

 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 • Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in gemeente Olst-Wijhe
 • WhatsApp is een burgerinitiatief.
 • De politie komt alleen in actie via een melding bij 112 of 0900-88444.
 • Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten of 112 al gebeld is!
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 • Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten.
 • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden.
 • Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.

De deelnemers gebruiken de WhatsApp-groep volgens de SAAR-afkorting:

◦S = Signaleer

◦A = Alarmeer 112

◦A = App om uw waarschuwing te maken aan de buurt

◦R = Reageer: door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en de persoon aan te spreken

 

Raamstickers WhatsApp buurtpreventie beschikbaar

Steeds meer buren informeren elkaar via WhatsApp-groepen over mogelijk verdachte situaties. In de gemeente Olst-Wijhe zijn al meerdere WhatsApp-groepen actief. Als het duidelijk herkenbaar is waar een WhatsApp-groep de buurt in de gaten houdt, kan dat mensen met slechte bedoelingen afschrikken.

Wij willen deze goede burgerinitiatieven graag ondersteunen. Daarom stellen wij stickers beschikbaar waarmee de buurt duidelijk kan maken dat er een WhatsApp-groep actief is. U kunt de stickers gratis afhalen (zolang de voorraad strekt), tijdens openingstijden van de balies in het gemeentehuis en in het Holstohus.

Op de website WABP kunt u per gemeente zien waar en hoeveel WhatsApp-groepen er zijn. U kunt uw eigen WhatsApp-groep op deze website aanmelden. Zo kunnen anderen zien waar WhatsApp-groepen zijn.

Op dit moment zijn er al enkele whatsApp-groepen op Den Nul actief nl. Beltenweg, Hazelaar/Beukenweg/Essenweg en de Nulletjes.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Hinderks tel.06-50522322.

 

voorbeeld brief