Windmolens op Den Nul?

Onze gemeenteraad heeft jaren geleden opdracht gegeven aan de wethouder om een plan op duurzame energie te ontwikkelen voor Olst-Wijhe. Zo kwam met behulp van externe adviseurs de concept-energievisie tot stand. Een belangrijke conclusie in deze visie: om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen zijn alleen zon- en windenergie interessante alternatieven. Voor windmolens zijn in beginsel vijf locaties geschikt, waarvan één bij Den Nul.

Op 23 november 2020 is de Ruimtelijke visie duurzame energie (voorheen energievisie) aangenomen door de gemeenteraad. Hiermee is het besluit genomen dat er zonnevelden en windmolens mogen komen en wat de kaders zijn in de gemeente, en daarmee in Den Nul. 

HOE GAAT HET DAN VERDER?

Nu de gemeenteraad besloten heeft om voor de ruimtelijke visie duurzame energiete stemmen geeft dat de ruimte aan initiatieven voor zon- en windenergie, Initiatiefnemers zoals energie coöperaties en bedrijven kunnen dan hun plannen voorleggen om een vergunning aan te vragen.

Binnen de gemeenteraad is besloten windmolen plannen tot 1 januari 2023 “in de wachtkamer te zetten”. Dat houdt in dat het huidige college (2018-medio 2022) vergunningsaanvragen niet in behandeling neemt.

Indien een project gestart wordt voor realisatie van een zonneveld of windmolen is een van de plannen dat er een omgevingsadviesraad wordt samengesteld. Deze raad krijgt een voorzitter vanuit de gemeente en is samengesteld uit vrijwilligers die belangen van de directe omgeving vertegenwoordigen. Op die manier kunnen inwoners sturing geven aan het project.

Als Plaatselijk Belang blijven we de ontwikkelingen uiteraard intensief volgen.

MEER INFORMATIE:

De Ruimtelijke visie Duurzame Energie en bijbehorende stukken vindt u op  www.olst-wijhe.nl/energievisie

Hieronder de presentatie zoals deze door de gemeente gegeven is in het buurthuis Den Nul.

Gemeente presentatie duurzame energie Olst Wijhe 16 april 2018 in Buurthuis Den Nul

Voor het laatste nieuws verwijzen we u naar de energievisie site van de gemeente. Deze vind u hier.

Wilt u de visualisatiefilmpjes van de windmolens zien? Klik dan op bijgaande link Belangrijkste uitkomsten MER Energievisie gepresenteerd  en scrol naar benden om bij de visualisatiefilmpjes van 120 meter en 160 meter te komen.

Ook zijn op deze pagina een aantal bijlagen te zien, o.a. over het geluid en over de slagschaduw en visualisatiepunten.