Natura 2000

De Duursche Waarden is een van de gebieden, die onderdeel is van de ontwikkelopgave Natura2000. De komende jaren wordt gewerkt aan behoud en herstel van de kwetsbare natuur in de uiterwaarden van de gehele IJssel. Met maatwerk wordt de natuur in de uiterwaarden zo weer krachtig en weerbaar gemaakt. Ook wordt er aangesloten bij andere (natuur)opgaves, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Dit heeft mogelijk impact op inwoners op Fortmond.

Bijeenkomst over natuurontwikkelingen in Duursche Waarden

Op donderdagavond 4 november organiseert Natuur en Milieu Overijssel een online informatiebijeenkomst over de gebiedsontwikkelingen in de Duursche Waarden, die onder andere aansluiten bij de ontwikkelopgave Natura2000. Projectleider René Tank, omgevingsmanager Anne-Floor Zuurbier en technisch manager Maarten van Dongen vertellen deze avond over de aanvullende natuurwaarden en hoe dit vormgegeven wordt, over de gebieden die hiervoor zijn aangewezen en geven een doorkijk op de aanpak en planning.

Inwoners van Olst-Wijhe en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Voor meer informatie en aanmelden zie: http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/duurschewaarden
Na aanmelding ontvangen deelnemers een bevestigingsmail met link.

De week erna, op donderdag 11 november, bent u welkom bij de inloopavond. Hier is ruimte voor aanvullende vragen naar aanleiding van de presentatie. Locatie: BijRipperda aan de Rijkstraatweg 97 in Den Nul. De inloopavond is tussen 19.30 en 21.00 uur (met tijdsloten). Zorg ervoor dat u zich van tevoren aanmeldt.