Plaatselijk Belang Den Nul – Fortmond – Duur

Hanging baskets

De bebouwde kom in Nul was in 2020 weer fleurig versierd.  Plaatselijk Belang Den Nul-Fortmond-Duur heeft wederom gezorgd voor 30 prachtige bloembakken. Vrijwilligers Jos Holterman, Gert Meulenbroek en Kim Holterman hebben eind mei de bakken opgehangen. Een lust voor het oog! Met aanwonenden is afgesproken dat zij de bloembakken verzorgen. Dank aan de vrijwilligers en verzorgers!

JAARVERGADERING 2022

Op donderdag 24 november 2022 in zaal BIJRipperda.

Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.45 uur